Menu

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

31.01.2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kampanią, prowadzoną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i partnerów pn. „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego na stronie https://www.youtube.com oraz zapoznania się z materiałami  informacyjnymi nt. wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Materiały do pobrania: ulotka, plakat, informator.