Menu

Zapraszamy do Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

25.10.2018

Już 2 listopada rusza nabór do nowej inicjatywy Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.


Zapraszamy do Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Dla kogo?

Zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli taką która ma  więcej niż jedna przyczynę, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Śródmieście i absolwentów szkół po ukończeniu realizacji obowiązku szkolnego.

Tworzymy miejsce rozwoju kreatywnych inicjatyw i aktywności osób z niepełnosprawnością sprzężoną, które chcą wyjść z domu i działać pozytywnie dla siebie i innych.

 

W czym pomagamy?

Proponujemy szeroki wachlarz treningów i aktywności:

 • trening czynności życia codziennego: trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, edukacja seksualna i przygotowanie do życia w rodzinie, warsztaty kulinarne, edukacja w zakresie zdrowego żywienia i schorzeń dietozależnych; trening mieszkaniowy;
 • reedukacja
 • ergoterapia: przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy bądź uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej;
 • warsztaty komputerowe
 • trening organizacji czasu wolnego: plastykoterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, gry i zabawy towarzyskie, rekreacja i turystyka
 • trening umiejętności interpersonalnych i społecznych, w szczególności umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem
 • spotkania integracyjne; aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i środowiska osób z niepełnosprawnościami;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychoedukacja grupowa
 • kinezyterapia
 • terapia ruchem, zajęcia ogólnousprawniające, trening umiejętności korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego
 • poradnictwo socjalne, pomoc socjalna w załatwianiu spraw urzędowych
 • usługi opiekuńcze w podstawowych czynnościach życia codziennego
 • wsparcie rodzin w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego, w tym korzystania z usług CPS

 

Czym dysponujemy?

Korzystamy ze świeżo wyremontowanych powierzchni parterowego lokalu przy ul. Andersa 6 i 8, w bliskości Starówki i Ogrodu Krasińskich. Zgodnie ze standardami wnętrz przyjaznych osobom z niepełnosprawnością powstały tu:

 • Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego
 • Pracownia sztuk plastycznych
 • Pracownia sztuk użytkowych
 • Pracownia komputerowa i umiejętności społecznych, wyposażona w narzędzia ułatwiające osobom z niepełnosprawnością obsługę komputera
 • Sala rehabilitacyjna
 • Pokój poradnictwa psychologicznego
 • Pokój reedukacji
 • Pokój poradnictwa socjalnego
 • Sala konferencyjna
 • Niezbędne zaplecze biurowe i socjalne

 

Jak się z nami skontaktować?

Szczegółowe zasady naboru do OWiRON i realizacji jego programu terapeutycznego 

 http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=110772

ZARZADZENIE 26.18

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

00-201 Warszawa ul. Andersa 6/8

22 634 35 01, 22 634 35 56

500 080 783

Koordynator naboru: Magdalena Rozbicka

mrozbicka@um.warszawa.pl