Link

Menu

Zasady Funkcjonowania Działu Wsparcia Społecznego obowiązujące od 08.06.2020 r.

19.06.2020

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i kadry DWS, bardzo prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych zaleceń

 ZASADY OGÓLNE PRZEBYWANIA W PLACÓWCE DZIAŁU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OD 8 CZERWCA 2020 r.

 1. Do placówki mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
 2. W placówkach Działu Wsparcia Społecznego mogą przebywać wyłącznie osoby będące podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego z przyznaną decyzją administracyjną w celu:

– spożywania posiłku

– korzystania z usług fryzjerskich i pralniczych

– uczestnictwa w zajęciach (od 15 czerwca bieżącego roku)

 1. Wszystkie informacje na temat działalności Działu Wsparcia Społecznego, osobom niekorzystającym z Działu Wsparcia Społecznego udzielane będą wyłącznie telefonicznie pod numerem:  22 831 58 80
 2. KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH USŁUG I ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ KONKRETNYMI WEJŚCIAMI OZNACZONYMI NA BUDYNKU.

Korzystanie ze wszystkich usług (z wyłączeniem posiłków) możliwe jest po uprzednim umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę. Po skorzystaniu z usługi i odbyciu zajęć ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić budynek

 1. Przy wejściu do placówki obowiązuje mycie lub dezynfekcja dłoni oraz pomiar temperatury ciała.
 2. Przebywając w pomieszczeniach zachowujemy bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m względem siebie.
 3. Czas pobytu w placówce z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej (utrzymanie dystansu, higiena rąk, zakrywanie ust i nosa) powinien zostać ograniczony tylko do skorzystania z konkretnych usług (pralnia, fryzjer, posiłki etc.) i zajęć aktywizujących.
 4. W całym budynku obowiązuje zakaz gromadzenia się i przesiadywania w korytarzach oraz przy portierni.
 5. W celu bezpieczeństwa i zachowania higieny myjemy jak najczęściej dłonie, kichając i kaszląc zakrywamy usta łokciem.
 6. Używanie maseczek ochronnych jest obowiązkowe w budynku Centrum,
 7. Korzystamy tylko z wyznaczonych toalet i wchodzimy do nich pojedynczo.

MASECZKI ZDEJMUJEMY PO ZAJĘCIU MIEJSCA W STOŁÓWCE PRZED POSIŁKIEM.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSC I USŁUG W DZIALE WSPARCIA SPOŁECZNEGO

POSIŁKI (Wejście nr 2 i 3 OD UL. ŚWIĘTOJERSKIEJ)

 1. Przed posiłkiem należy dokładnie umyć dłonie według instrukcji podanych na plakatach z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. Posiłki będą wydawane w stołówce oraz sali gimnastycznej (parter) w następujących godzinach:
 • I tura o godzinie 12:30
 • II tura o godzinie 13:30
 • III tura o godzinie 14:30
 1. Podział na tury zostanie przekazany drogą telefoniczną.
 2. Konieczne jest punktualne przestrzeganie wyznaczonej godziny posiłku, w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się przed budynkiem.
 3. Przy stoliku posiłek może spożywać tylko jedna osoba (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
 4. Po spożyciu obiadu ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić budynek.

USŁUGI FRYZJERSKIE I PRALNICZE (Wejście nr 4 i 5 OD UL. GOMULICKIEGO.)

 1. Możliwość korzystania z usługi fryzjerskiej oraz pralniczej jest możliwa po uprzednim zapisaniu się telefonicznie. Numery telefonów:

 fryzjer 500 – 080 – 979                                                                                       pralnia 0 22 831 – 58 – 80 w. 57

 1. Konieczne jest punktualne przestrzeganie wyznaczonej godziny usługi, w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się.
 2. W celu skorzystania z usługi pralni (OBOWIĄZUJE WEJŚCIE NR 5) lub fryzjera (OBOWIĄZUJE WEJŚCIE NR)
 3. Należy zastosować się do wszystkich zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i wykonującego usługę.
 4. Po skorzystaniu z usługi należy niezwłocznie opuścić budynek.

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE (Wejście nr 1 OD UL. ŚWIĘTOJERSKIEJ)

 1. Korzystanie z zajęć aktywizujących możliwe jest tylko dla osób będących podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego z przyznaną decyzją administracyjną.
 2. Korzystanie z zajęć jest możliwe od 15 czerwca b.r. po uprzednim zapisaniu się.

Telefon 0 22 27- 74 -172, 601 – 975 – 913

 1. Zajęcia dostępne wyłącznie dla osób posiadających decyzję administracyjną na korzystanie z usług Działu Wsparcia Społecznego
 2. Zajęcia organizowane są od godziny 10:30 w małych 5-o osobowych stałych grupach w sali 106 na I piętrze
 3. Czas trwania zajęć: 1,5 godziny zegarowej.
 4. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 5. Po odbyciu każdych zajęć sala poddawana jest wietrzeniu i dezynfekcji.
 6. Po skorzystaniu z zajęć należy niezwłocznie opuścić budynek.

SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 105 (Wejście nr 1 OD UL. ŚWIĘTOJERSKIEJ)

 1. Korzystanie z Sali terapii zajęciowej możliwe jest tylko dla osób będących podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego z przyznaną decyzją administracyjną.
 2. W Sali terapii zajęciowej 105 może przebywać łącznie 4 osoby.
 3. Czas trwania zajęć w terapii zajęciowej 2 godziny zegarowe maksymalnie.
 4. Zajęcia może odbywać osoba posiadająca decyzję na korzystanie z usług DWS, po uprzednim zapisaniu się telefonicznie:                              0 22 27- 74 -172, 601 – 975 – 913
 5. Po skorzystaniu z zajęć należy niezwłocznie opuścić budynek.

 PRACOWNIA KOMPUTEROWA (Wejście nr 5 OD UL. GOMULICKIEGO)

 1. W pracowni odbywają się tylko konsultacje indywidualne po wcześniejszym zapisaniu się.
 2. Zapisy i informacje W GODZINACH: 8:00-15:00 pod numerem telefonu: 786 852 441
 3. W pracowni obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

 BIBLIOTEKA- NIECZYNNA

KAWIARNIA-NIECZYNNA

SALA GIMNASTYCZNA-NIECZYNNA

MSZA ŚWIĘTA-ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA