Menu

Zmiany w usługach opiekuńczych od 1.02.2018 roku

22.01.2018

Od dnia 1 lutego 2018 roku usługi opiekuńcze na terenie m.st. Warszawy organizuje i koordynuje Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 11 w Warszawie, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, który je przyznaje. CUS zostało utworzone przez m.st. Warszawa w celu ujednolicenia standardu i podniesienia jakości świadczonych usług opiekuńczych.

Poniżej uchwała nr LIX/1566/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

LINK