Link

Menu

Budżet obywatelski

Dzięki Państwa głosom Centrum Pomocy Społecznej będzie w 2021 roku realizowało aż 3 projekty z budżetu obywatelskiego.

CYFROWY SENIOR

Cyfrowy Senior to projekt, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Projekt zakłada prowadzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, w której będą się odbywały bezpłatne zajęcia komputerowe, głównie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście, w szczególności osób starszych.
W pozostałym czasie pracownia będzie ogólnodostępna, gdzie pod kierunkiem zatrudnionego instruktora, każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z komputera z dostępem do internetu.

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni komputerowej, zgłaszanej przez seniorów. Coraz więcej osób starszych chce korzystać z nowoczesnych technologii, mieć możliwość korzystania z pojawiających się ułatwień życia codziennego. Wykluczenie cyfrowe jest szczególnie widoczne w tej grupie wiekowej, co wpływa na konieczność ułatwiania im w dostępie do nowoczesnych technologii. Dodatkowo część osób poznała już podstawy i bardzo chce dalej zagłębiać się w nowe programy i rozwiązania. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji w każdym wieku oraz wzrost aktywności społecznej seniorów. Zajęcia komputerowe, językowe oraz ogólnodostępna i bezpłatna oferta pracowni komputerowej ma być alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

 

OBIAD DLA POTRZEBUJĄCYCH W ŚRÓDMIEŚCIU

Projekt polega na zapewnieniu 400 posiłków tygodniowo osobom potrzebującym – ubogim lub bezdomnym, które wydawane będą przy ul. Kapucyńskiej.

Posiłki będą wydawane trzy raz w tygodniu środa – czwartek – piątek, ze specjalnie do tego celu wynajętego samochodu, który będzie stał na chodniku przy ul. Kapucyńskiej. Jest to przestrzeń, która sąsiaduje z miejscem spotkań dla osób będących w potrzebie, dzięki temu ułatwiony będzie dla nich dostęp do pomocy.

 

JADŁODZIELNIA W ŚRÓDMIEŚCIU

Głównym celem działania Jadłodzielni jest zapobieganie marnowania jedzenia oraz edukacja. W Jadłodzielni znajduje się lodówka i szafki, gdzie każdy może podzielić się lub poczęstować jedzeniem.

Jadłodzielnia to punkt usprawniający dzielenie się żywnością, udostępniania jej nadwyżek chcącym ją wykorzystać. Wszyscy zainteresowani mogą przekazywać do punktu żywność, której nie są w stanie zagospodarować. Mogą też bezpłatnie poczęstować się tym, co wcześniej przynieśli inni. Szybko i anonimowo.
Do Jadłodzielni można przynosić produkty, które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia i są fabrycznie zapakowane. W punkcie można zostawić również zapakowane pieczywo, warzywa i owoce. Nie należy pozostawiać produktów z surowego mięsa, nabiału czy jaj, a także produktów otwartych czy po terminie ważności.
O Jadłodzielnię dba Opiekun, który codziennie sprawdza jej stan oraz porządkuje. Jadłodzielnia jest oznaczona plakatami informacyjnymi a także udostępniony jest szczegółowy regulamin funkcjonowania tego miejsca. Opiekun prowadzi również akcje promocyjne, które pozwolą na dotarcie do jak największej liczby odbiorców.
Ważnym elementem funkcjonowania Jadłodzielni jest również działalność edukacyjna. Zaplanowano prowadzenie warsztatów i spotkań w duchu Zero Waste.

Jadłodzielnia będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Jadłodzielnia to przede wszystkim miejsce dzięki któremu zmniejszymy ilość wyrzucanego jedzenia, ale również realna pomoc dla osób potrzebujących. Aby skorzystać z produktów nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń.
Dodatkowa wartość projektu to działania edukacyjne, które mogą przyczynić się do zmiany sposobu traktowania jedzenia.


Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu miasta przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy (zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym).

W 7. edycji, mieszkańcy decydują o przeznaczeniu 83 111 363 zł, w tym  3 823 123,00 zł na Śródmieściu!