Link

Menu

Funkcjonowanie Centrum Pomocy Społecznej w czasie stanu epidemii

19.06.2020

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w Warszawie podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii.

W miejscach ogólnodostępnych zostały wystawione dozowniki na płyn dezynfekujący do rąk oraz wywieszono instrukcje mycia rąk w widocznych miejscach. Usługa sprzątania, w tym także uzupełniania dozowników na mydło, odbywa się z wykorzystaniem środków antyseptycznych. Zwielokrotniono mycie klamek, uchwytów, blatów, przycisków wind i podłóg i stosowanie do tego celu preparatów aseptycznych.

Spotkania interesantów z pracownikami socjalnymi odbywają się w specjalnie przygotowanej Sali (wejście C), która została wyposażona w stanowiska z szybami ochronnymi. Klienci obsługiwani są w godzinach 8-10,11-13,14-16. Celem uniknięcia zgromadzeń, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa  zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z pracownikiem socjalnym (telefonicznie lub mailowo).  W przypadku braku konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem socjalnym, wnioski i inne dokumenty należy wrzucić do skrzynki usytuowanej przy wejściu C.

W budynkach CPS w widocznych miejscach zamieszczono informację o konieczności zachowania odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a klientem oraz konieczności zasłaniania nosa i ust. Pracownicy CPS zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice.

Osoby z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 (m.in. gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie) proszone są o natychmiastowe zgłoszenie się do odpowiednich służb medycznych i kontaktowanie się z pracownikami CPS telefonicznie lub mailowo.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w CPS. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikami, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie (ePUAP), znajdują się na stronie internetowej 

Kontakt

Kontakt Epuap