Link

Menu

Patron

Profesor Andrzej Tymowski urodził się 22 grudnia 1922 w Łodzi. Był synem Jana i Celiny z domu Bojanowskiej. Pieczętował się herbem Sas. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim oraz Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalem im. Wacława Szuberta. Zmarł w Warszawie 15 października 2002 roku.

Podczas drugiej wojny światowej działał w państwie podziemnym pod pseudonimem Nowakowski. Zaczynał w kompanii Wawer w batalionie Kiliński, a następnie w batalionie Parasol, gdzie jako kapral podchorąży pełnił funkcje intendenta III plutonu 3. kompanii. W 1944 roku w czasie powstania warszawskiego walczył na Woli, gdzie otrzymał ciężkie rany skutkujące amputacją nogi. W akcjach bojowych brał udział już wcześniej, jak chociażby w odbiciu Benedykta „Asa” Sylwestrowicza z rąk niemieckich.

Pobierał nauki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, dzięki czemu, gdy nadszedł rok 1945, mógł już uzyskać tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie do 1951 roku studiował nauki ekonomiczne na francuskiej Sorbonie, gdzie uzyskał tytuł doktora praw. W latach 70. odbywał staż w Wiedniu w European Centre for Social Welfare Training. W 1978 otrzymał od Rady Państwa tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. W tym samym roku został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym pełnił także funkcję prorektora. W latach 90. został także wykładowcą WSSE.

Na kalendarium jego życia zawodowego składają się karty działalności społecznej. W 1964 zatrudnił się w Instytucie Pracy. W 1976 debatował w ONZ w grupie ekspertów nad minimalnym poziomem życia. W sierpniu 1980 roku znalazł się w grupie warszawskich ekspertów wspierających Międzyzakładowy Komitet Strajkowy na Pomorzu. Był wiceprzewodniczącym Rady Programowo-Konsultacyjnej w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ Solidarność w latach 1981-82. W latach 80. był radnym Stołecznej Rady Narodowej. W 1984 został dyrektorem Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji. 1986-1989 zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. W latach 90. był przewodniczącym Rady Polityki Społecznej przy Prezydencie Rzeczypospolitej.