Link

Menu

Podstawy prawne

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście. Cele działania Centrum oraz zasady udzielania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo do świadczeń pieniężnych określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.


Funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr XXXVII/943/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”, tekst ujednolicony.


Organizację i zasady funkcjonowania Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego określają:

1.Regulamin organizacyjny Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego. Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem nr 22/2018 z dnia 3.10.2018 r., Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 r., Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 4.03.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 28.05.2020 r.

2.Uchwała nr LXXI/1848/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja. Tymowskiego”;

3.Uchwała nr LXXXIII/2119/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja. Tymowskiego”.

4.UCHWAŁA NR XXXVIII/983/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” 

5.UCHWAŁA NR XXXVIII/984/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”

6.Uchwała NR LXX/1949/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

7.Uchwała NR XXXIV/1029/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.

8.Uchwała NR XXXVII/1142/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.