Link

Menu

Posiłki w placówkach edukacyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Pomoc dla dzieci i młodzieży.

Kryterium dochodowe dla przedszkoli, szkół (szkoły podstawowe, licea, technika) i placówek wychowawczych: 150% kryterium określonego w Ustawie o pomocy społecznej tj. 528 zł x ilość osób w rodzinie (792 zł x ilość osób w rodzinie).

Centrum za wykorzystane przez dziecko posiłki rozlicza się bezpośrednio z ajentem lub placówką.

Znajdź pracownika i skontaktuj się

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.