Link

Menu

Dzienny Dom Pobytu Centrum Alzheimera

Dzienny Dom Pobytu Centrum Alzheimera przy al. Wilanowskiej 257 jest przeznaczony dla osób cierpiących na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera, zdolnych do samoobsługi i sygnalizujących potrzeby fizjologiczne, niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. DDP funkcjonuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Kontakt:

Telefon: 22 843 19 22
Telefon: 22 847 24 61
E-mail: sekretariat@ca.waw.pl