Link

Menu

Pobyt całodobowy

Osoby starsze oraz niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy i wsparcia Działu Wsparcia Społecznego w postaci:

  • krótkoterminowego całodobowego pobytu dla osób wymagających stałej opieki medycznej,
  • rehabilitacji ruchowej w zakresie zleconym przez lekarza,
  • rehabilitacji w zakresie fizykoterapii (jonoforeza, diadynamic, galwanizacja, stymulacja, tens, interferencja, pole magnetyczne, laser, krioterapia, ultradźwięki) lub w zakresie terapii manualnej (oraz kinesiology-tapingu).

Podstawą korzystania z usług w trybie całodobowego pobytu jest wydana przez Centrum ostateczna decyzja administracyjna.

Decyzja administracyjna określa czas pobytu całodobowego, w zależności od potrzeb i sytuacji życiowej podopiecznego. Czas pobytu całodobowego wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy.

W przypadku, gdy liczba chętnych do korzystania z usług będzie większa niż liczba wolnych miejsc, zostanie utworzona lista osób oczekujących. O kolejności korzystania z usług decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Podstawą korzystania z usług rehabilitacyjnych (fizykoterapii i kinezyterapii) jest wydanie decyzji administracyjnej, przyznającej podopiecznemu możliwość korzystania z usług
Działu (w trybie dziennym lub całodobowego pobytu) i skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Centrum.

Wysokość cen stanowiących podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt całodobowy określa Dyrektor Centrum w drodze zarządzenia.

Jak uzyskać pomoc?
Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie pobytu całodobowego powinny zgłosić się do p.o. Kierownika Działu Wsparcia Społecznego Agnieszki Malickiej w siedzibie Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a (pokój nr 114) lub pod numerem tel. 22 831 58 80 wew. 38 lub 607 297 000.