Link

Menu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikajacych z zaburzeń rozwojowych

W ramach usług prowadzone są zajęcia terapeutyczno-wspierające dla dziećmi w wieku od 2 do 18 lat (w miejscu zamieszkania rodziny) z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: nadpobudliwość psychoruchowa, upośledzenie intelektualne, zaburzenia zachowania, itp.

Oferta adresowana jest dla rodzin, które nie uzyskują tego typu pomocy i wsparcia w ramach istniejącej oferty na rynku oraz nie korzystają z pomocy organizacji pozarządowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych powinny zgłosić się do Koordynatora Działu Pomocy Specjalistycznej Magdaleny Sławinskiej (siedziba Centrum, ul. Konwiktorska 3/5, 22 277 41 38,  pok. nr 8) lub swojego rejonowego pracownika socjalnego.

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.