Link

Menu

Usługi Działu Wsparcia Społecznego

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego organizuje różnorodne formy świadczenia usług na rzecz mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w trybie dziennym i trybie całodobowego pobytu.

W ramach usług w trybie dziennym Dział oferuje podopiecznym:

Pralnia

Pranie płaskie – 3 kg w miesiącu. Miejsce realizacji usługi: DWS, ul. Świętojerska 12a pon – piąt godz 8-16

Fryzjer

Mycie, czesanie – 2 x w miesiącu, strzyżenie – 1 x na 2 miesiące
Miejsce realizacji usługi: Dział Wsparcia Społecznego ul. Świętojerska 12a, poniedziałek, środa 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
Usługi świadczone w trybie dziennym przeznaczone są dla seniorów, w tym dla osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych, zdolnych do samoobsługi, niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny.
Odpłatność za usługi ustalana jest zgodnie z tabelą odpłatności zawartą w Uchwale Nr  LXI/1726/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia  28 października 2005 roku.

Wysokość cen stanowiących podstawę do ustalenia odpłatności za usługi fryzjerskie, pralnicze określa dyrektor Centrum w drodze zarządzenia.

Podstawą korzystania z usług jest wydana przez Centrum ostateczna decyzja administracyjna, przyznająca podopiecznemu możliwość korzystania z usług w trybie dziennym która określa:

  • imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
  • rodzaj usługi i jej zakres,
  • okres przez który usługi mają być świadczone,
  • miejsce realizacji,
  • odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę usług.

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie usług Działu Wsparcia Społecznego powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego.

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.