Link

Menu

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są świadczeniami o charakterze niepieniężnym. Ich istotą jest realizacja codziennych potrzeb życiowych osób, których nie mogą oni zaspokoić we własnym zakresie, wykorzystując wszelkie posiadane uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem usług opiekuńczych jest podniesienie lub utrzymanie dotychczasowej jakości życia odbiorców usług oraz dążenie do ich aktywizacji. Usługi opiekuńcze przyczyniają się także do integracji z otoczeniem i społecznością lokalną, w miarę możliwości – podtrzymywania i wzmacniania relacji sąsiedzkich i rodzinnych na rzecz zmniejszenia poczucia osamotnienia odbiorcy usług.

Szczegółowy zakres usług opiekuńczych

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego.

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.