Link

Menu

Pomoc socjalna i poradnictwo

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i udzielana jest przez każdego pracownika socjalnego.

Praca socjalna oferowana przez pracowników Centrum obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieniach i zasadach przyznawania  świadczeń,
 • realizację projektów i programów ukierunkowanych na wzmocnienie funkcjonowania społecznego młodzieży, rodzin, osób niepełnosprawnych i seniorów,
 • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych,
 • pomoc w organizacji i zagospodarowaniu czasu wolnego,
 • kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych;
 • interwencje kryzysowe,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc prawną,
 • pomoc specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom,
 • pomoc asystentów rodziny.

  Znajdź pracownika i skontaktuj się

Wybierz ulicę, pracownika lub zespół.