Link

Menu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych

W ramach usług prowadzone są zajęcia terapeutyczno-wspierające dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat (w miejscu zamieszkania rodziny) z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: zespół Aspergera, autyzm, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, upośledzenie intelektualne, zaburzenia zachowania itp.

Oferta adresowana jest do rodzin, które nie uzyskują tego typu pomocy i wsparcia w ramach istniejącej oferty na rynku, nie korzystają z pomocy organizacji pozarządowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych powinny zgłosić się do Koordynatora Działu Pomocy Specjalistycznej Magdaleny Sławińskiej w siedzibie Centrum przy ul. Konwiktorskiej 3/5 (pokój nr 8) lub pod numerem tel. 22 277 41 38 lub 514 583 572 lub rejonowego pracownika socjalnego.