Link

Menu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc jest udzielana w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – jako wspieranie procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania). Ponadto osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie ich realizacji, współpracuje z pracownikiem socjalnym w zakresie zmian psychofizycznych i socjalnych odbiorcy usług (np. kwestiach mieszkaniowych, bytowych itp.).

Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do rejonowego pracownika socjalnego.