Link

Menu

Pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie

Podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Dowiedz się więcej

 

Jestem osobą doznającą przemocy w rodzinie

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia bliskich. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Dowiedz się więcej

 

Jestem świadkiem przemocy domowej

Jeśli w swoim najbliższym otoczeniu widzisz sytuację, w której dochodzi do przemocy lub podejrzewasz, że w rodzinie, którą znasz może dochodzić do przemocy ZAREAGUJ!

Dowiedz się więcej

 

Jestem osobą stosującą przemoc w stosunku do mojej rodziny

Przyznanie się przed samym sobą do trudności z kontrolą własnej złości zazwyczaj jest bardzo trudne i wymaga odwagi. Warto jednak pamiętać, że zaobserwowanie kłopotów z agresją, jest pierwszym krokiem do zmiany własnych zachowań.

Dowiedz się więcej