Link

Menu

Projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Centrum realizuje również projekty reintegracji społeczno-zawodowej, skierowane do osób i środowisk defaworyzowanych, z zastosowaniem różnorodnych narzędzi. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonych działań, celów oraz grup odbiorców.

Klub Aktywizacji Zawodowej

Dowiedz się więcej

Trening Zastępowania Agresji

Dowiedz się więcej

Wsparcie dla osób zadłużonych, zagrożonych bezdomnością oraz bezdomnych

Dowiedz się więcej

Housing first

Dowiedz się więcej