Link

Menu

Trening Zastępowania Agresji

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz dbałość o jakość świadczonych usług podjęto dodatkowe działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Spotkania w ramach Treningu Zastępowania Agresji zostaną wznowione od września 2020 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikiem socjalnym lub osobą prowadzącą zajęcia.

Jest to propozycja zajęć indywidualnych dla osób dorosłych z terenu Dzielnicy Śródmieście, które chcą lepiej radzić sobie ze swoją złością i agresją. Pomagamy w sposób kontrolowany rozładowywać i niwelować złość i frustrację.

Adresaci

Adresatami projektu są osoby pełnoletnie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), które mają trudności z kontrolą swoich reakcji i ponoszą straty ze względu na swoje agresywne zachowanie lub takich, do których z otoczenia płyną sygnały, że mogą być agresywne.

Cel

Poprawa funkcjonowania osób mających trudności z kontrolą trudnych uczuć ze szczególnym uwzględnieniem agresji, wzrost umiejętności prospołecznych oraz poszerzenie repertuaru zachowań, o te umożliwiające satysfakcjonujące kontakty społeczne.

Realizowane działania

  • Rekrutacja uczestników przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz specjalistów Centrum.
  • Kwalifikacja na trening.
  • Organizacja i prowadzenie przez pracowników Centrum zajęć, trwających po 1,5 godziny.

Kontakt

Marcin Król, Dział Pomocy Specjalistycznej

e-mail: marcin.krol@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 697 721 016, 22 277 41 41, pok. 9