Link

Menu

Kultura bliżej seniorów

Opis projektu:

W dzielnicy Śródmieście prawie jedna trzecia mieszkańców to seniorzy. Emerytura to czas kiedy można realizować swoje pasje i zainteresowania, często jednak wysokość uposażenia nie pozwala na ponoszenie dużych wydatków. Poza zasięgiem są wyjazdy krajoznawcze i edukacyjne, które często organizowane przez biura podróży i wiążą się z wysokimi kosztami.Dzięki możliwości otrzymania bezpłatnie biletu do instytucji kultury więcej seniorów będzie mogło uczestniczyć w życiu kulturalnym stolicy, a nie tylko w niej mieszkać. Dla seniorów, szczególnie tych, którzy nie mają najbliższej rodziny, niezwykle ważne jest przeciwdziałanie osamotnieniu i wypadaniu z głównego nurtu życia społecznego. Możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do dóbr kultury jest jedną z formą przeciwdziałania marginalizacji seniorów.

Cel projektu:

Integracja środowiska śródmiejskich seniorów oraz wzrost aktywności społecznej poprzez realizację działań edukacyjno – kulturalnych w formie:
wyjść do instytucji kultury opery, operetki, teatrów, kin (w każdym miesiącu przynajmniej jedno wyjście dla około 40 osób – seniorów z Dzielnicy Śródmieście).W ramach projektu zostaną zakupione bilety wstępu do instytucji kultury dla 40 osób każde. Bilety wstępu będą wydawane bezpośrednio seniorom, którzy sami będą mogli wybrać się do instytucji kultury. Bilety będą rozdysponowywane w drodze losowania wśród zapisanych chętnych.


wycieczek krajoznawczych zorganizowane będą dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjno – krajoznawcze oraz jeden wyjazd jednodniowy dla seniorów z terenu dzielnicy Śródmieście, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

W każdej aktywności weźmie udział 40 seniorów.

Kierunki wycieczek dwudniowych:

  1. Pieniny: Nidzica, Czorsztyn, Szczawnica – zwiedzanie zamków, wejście na Trzy Korony
  2. Warmia i Mazury: Ostróda, Gietrzwałd, Olsztyn

Podczas każdego z dwudniowych wyjazdów uczestników oprowadzać będzie przewodnik, który opracuje program dostosowując go do możliwości osób starszych. Opiekę będzie sprawować 3 opiekunów.

Wycieczka jednodniowa:

  1. Spała i lasy łódzkie: grzybobranie połączone z piknikiem jesiennym. 


Kontakt i informacje:

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego
ul. Świętojerska 12 a
22 831 58 80