Link

Menu

„Senior świadomy zdrowia”

25.02.2021

W ramach specjalizacji II stopnia pracownicy socjalni realizują projekt socjalny „Senior świadomy zdrowia” skierowany dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania seniorów w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz budowanie więzi społeczności lokalnej. Jednym z działań realizowanych w projekcie jest propagowanie idei KOPERTY ŻYCIA oraz kart ICE. Korzystanie z koperty życia ułatwia udzielenie skutecznej pomocy medycznej poprzez umożliwienie zebrania podstawowych informacji o stanie zdrowia. Kwestionariusz zawiera informacje dotyczące przebytych chorób, zażywanych leków, alergii oraz kontaktów do osób najbliższych. Zgodnie z przyjętym i praktykowanym przez służby ratunkowe zwyczajem wypełniony kwestionariusz przechowywany jest w lodówce. Karta ICE zawiera dane kontaktowe do osób najbliższych, zazwyczaj noszona jest portfelu, innym sposobem korzystania z niej jest zapisanie w swoim telefonie numerów do osób najbliższych pod nazwą ICE1, ICE2, itd. Stosowanie karty i numerów ICE ułatwi ratownikom i osobom zaangażowanym w akcję ratunkową kontakt z bliskimi poszkodowanego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://warszawa19115.pl/-/karta-ice

Zachęcamy wszystkich seniorów do pobrania i wypełnienia załączonego kwestionariusza KOPERTY  ŻYCIA.

kwestionariusz koperty życia