Link

Menu

Szkolenie Biura Porad Obywatelskich o konsekwencji zadłużeń oraz upadłości konsumenckiej

18.03.2016

W dniach 04 i 18 marca 2016 roku odbyło się modułowe szkolenie połączone z warsztatami
nt. „Konsekwencji zadłużeń” w ramach projektu „Wsparcie dla zadłużonych” wpisanego w program „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Inicjatorem szkolenia był Zespół ds. osób zagrożonych bezdomnością i wykluczenia społecznego Centrum Pomocy Społecznej. Warsztaty prowadziły trenerki z Biura Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3 Pani Małgorzata Kaźmierczak i Pani Beata Łukasiewicz.

W szkoleniu uczestniczyło 30 pracowników socjalnych z Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej Centrum. Pracownicy pozyskali szeroką wiedzę nt . rodzajów długów, z którymi mogą borykać się klienci, konsekwencji wynikających ze stanu zadłużenia oraz możliwości udzielenia pomocy tym osobom. Szkolenie cieszyło się ogromnych zainteresowaniem ze strony pracowników socjalnych.

Szkolenie „Konsekwencje zadłużeń” jest kontynuacją stałej współpracy Centrum z Biurem Porad Obywatelskich na rzecz osób wykluczonych społecznie.