Link

Menu

Potrzebuję wolontariusza

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu lub znasz osobę, która takiej pomocy potrzebuje możesz zgłosić się do nas i podjąć współpracę z jednym z wolontariuszy Centrum.

Zapotrzebowanie na pomoc wolontarystyczną należy składać do swojego rejonowego pracownika socjalnego lub pracowników Zespołu Projektów i Programów, zajmujących się wolontariatem.

Wolontariusz Centrum świadczy nieodpłatne usługi na rzecz mieszkańców Śródmieścia, do jego zadań należą m.in.:

  • pomoc w nauce dzieciom i młodzieży – zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się w siedzibach Centrum (oraz innych miejscach w razie konieczności),
  • wsparcie seniorów w ich miejscu zamieszkania – spędzanie czasu wolnego z seniorem, rozmowa, wspólne czytanie, wspólne wyjścia (wolontariusze nie świadczą usług opiekuńczych; tj. nie sprzątają, nie gotują, nie robią zakupów),
  • organizacja czasu wolnego dla dzieci i seniorów (w trakcie imprez organizowanych przez Centrum),
  • działania na rzecz społeczności lokalnej.

Kontakt:

wolontariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Justyna Rudnicka – Lewandowska, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: jrudnicka@um.warszawa.pl

tel.: 607 825 475

Jakub Wojciechowski, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: jakubwojciechowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 514 496 889