Link

Menu

Realizowane działania wolontarystyczne

 

 

W Centrum organizujemy i realizujemy różnorodne działania na rzecz mieszkańców dzielnicy we współpracy z wolontariuszami. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi inicjatywami wolontarystycznymi.

 

Pogotowie Lekcyjne 

Pomoc edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowana przy wsparciu wolontariuszy.

Dowiedz się więcej

 

Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych

Zaangażowanie wolontariuszy w pomoc na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz wolontariat senioralny.

Dowiedz się więcej

 

Wolontariat międzynarodowy, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Współpraca Centrum z firmami oraz organizacjami międzynarodowymi w ramach działań skierowanych do różnych grup odbiorców z terenu dzielnicy.

Dowiedz się więcej