Link

Menu

Pogotowie Lekcyjne

Adresaci:

Projekt Pogotowie Lekcyjne skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie dzielnicy Śródmieście, mających trudności w opanowaniu materiału szkolnego.

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zajęcia nastawione są na nadrabianie zaległości szkolnych, pracę nad bieżącym materiałem, przygotowanie do sprawdzianów oraz egzaminów (gimnazjalnych, maturalnych).

Realizowane działania

–  zajęcia w trybie indywidualnym (tj. jeden wolontariusz pracuje z jednym uczniem) oraz w ramach zajęć grupowych.

– zajęcia przygotowawcze do egzaminów maturalnych, prowadzone przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Jak zgłosić ucznia:

Jeśli jesteś rodzicem i chcesz zgłosić swoje dziecko do programu wystarczy, że skontaktujesz się z pracownikiem socjalnym ds. wolontariatu – p. Jakubem Wojciechowskim osobiście lub telefonicznie. Możesz to zrobić od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 18.00 pod adresem Twarda 1 lub podanym niżej numerem telefonu.

Kontakt

Jakub Wojciechowski, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: jakubwojciechowski@cps.srodmiescie.warszawa.pl

tel.: 514 496 889