Link

Menu

Wolontariat międzynarodowy, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Adresaci

W szerokim ujęciu działania swoje kierujemy do mieszkańców dzielnicy Śródmieście, którzy potrzebują wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, społeczności lokalnych i grup osób o specjalnych potrzebach.

Cel

Za każdym razem, wspólnie z Partnerem określamy mierzalne cele, które pozwolą nam określić w jakim stopniu nasze działania przyniosły zakładany efekt. Dzięki temu możemy lepiej kontrolować wykorzystanie zasobów i ustalić wymierną korzyść dla adresatów projektu. We współpracy z Partnerami stawiamy na wspólne ustalenie możliwych form współpracy i stałą komunikację, która pozwala na bieżąco korygować przyjęte ustalenia. Dzięki temu mamy pewność, że obie strony uczestniczące w projekcie są świadome i zadowolone z formy projektu, jaka powstaje w trakcie prowadzonych działań.

Realizowane działania

Dotychczasowa współpraca z licznymi Partnerami pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w realizacji bardzo różnorodnych projektów, adresowanych do szerokiego grona odbiorców. W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zorganizowaliśmy m.in. Andrzejki dla rodzin – mieszkańców bloków socjalnych, odnowienie podwórka z placem zabaw dla dzieci czy wyjście dla seniorów do Teatru Wielkiego. W ramach wolontariatu międzynarodowego zorganizowaliśmy m.in. cykl spotkań dzieci ze studentami z całego świata.

Współpracowali z nami m.in.:

Sony Europe, Biogen Poland, AIESEC UW, Gap Medics Ltd, KidZone, Arcadis, Innogy

Kontakt

Justyna Rudnicka – Lewandowska, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: jrudnicka@um.warszawa.pl

tel.: 607 825 475