Link

Menu

Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych

Adresaci

Działania te kierujemy do osób 60+ i osób niepełnosprawnych, mieszkańców Dzielnicy Śródmieście.

Cel

Poprzez nasze działania chcemy przeciwdziałać osamotnieniu i wykluczeniu osób starszych oraz niepełnosprawnych. Wspieramy integrację międzypokoleniową zarówno poprzez udział młodszych wolontariuszy w projektach na rzecz seniorów, jak i angażując wolontariuszy-seniorów na rzecz młodszych mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Staramy się, by dbać zarówno o psychiczną jak i fizyczną aktywność seniorów.

Realizowane działania

  • Indywidualne spotkania wolontariuszy z seniorami – wolontariusze wspierają seniorów i osoby niepełnosprawne. Działania skupiają się głównie na pomocy w czytaniu, redagowaniu korespondencji i wspomnień, rozmowie, wspólnych spacerach czy odprowadzaniu do lekarza lub kościoła.
  • Grupowe spotkania dla seniorów – wolontariusze mogą zaproponować grupowe działania w większym gronie. Dzięki wiedzy i umiejętnościom wolontariuszy, seniorzy mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, warsztatach i wykładach. Takie spotkania to  okazja do integracji śródmiejskiego środowiska senioralnego, realizowania w praktyce idei nauki przez całe życie i przeciwdziałania osamotnieniu seniorów.
  • Wolontariat senioralny – zapraszamy do współpracy osoby starsze, ponieważ mają one olbrzymia wiedzę i umiejętności, którymi chcą się dzielić, z czego warto korzystać. Zakres ich działań jest szeroki – mogą być one kierowane do innych seniorów lub realizowane jako projekty międzypokoleniowe. Obecnie w ramach wolontariatu senioralnego prowadzimy wypożyczalnię książek, wykłady oraz zajęcia w ramach Pogotowia Lekcyjnego.

Kontakt

Justyna Rudnicka – Lewandowska, Zespół ds. Projektów i Programów

e-mail: jrudnicka@um.warszawa.pl

tel.: 607 825 475