Link

Menu

Wspieraj seniora

10.12.2020

W ramach akcji „Wspieraj seniora” razem z naszymi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i Fundacji Pomocy Seniorom i Kresowiakom dostarczamy naszym seniorom gorące posiłki (przyznane zgodnie z  decyzją administracyjną). Wiemy jak ważne w tym trudnym czasie jest nie tylko ciepły obiad, ale świadomość, że ktoś o nas pamięta i o nas dba.